czwartek, 20 lutego 2014

Konrad Guderski - Warszawa, ul Saska 68 (Saska Kępa)W tym domu mieszkał
inżynier podporucznik

Konrad Guderski

organizator i dowódca obrony
poczty polskiej w Gdańsku
poległ 1 września 1939 r.
na historycznym posterunku
Rzeczy Pospolitej Polskiej
1 IX 1981 Warszawa

Ten napis został odsłonięty w 42 rocznicę jego śmierci, tuż przed ogłoszeniem stanu wojennego.

(Zdjęcia własne).

KONRAD GUDERSKI pseudonim „Konrad” urodził się 19 lutego 1900 r. w Piotrkowie Trybunalskim. Dzieciństwo spędził w Pruszkowie. W 1918 r. brał udział w rozbrajaniu Niemców w Warszawie. Inżynier wodny, pracował przy regulacji Wisły, dowódca obrony Poczty Polskiej. Zginął 1 września 1939 r. w Gdańsku jako jeden z pierwszych obrońców Poczty. W tym dniu Niemcy dokonały agresji na Polskę bez wypowiedzenia wojny. W pierwszej kolejności   atakując Westerplatte i Pocztę Polską w Gdańsku. Jednocześnie ogłoszono włączenie Wolnego Miasta Gdańska do III rzeszy. Podczas I wojny światowej należał do Polskiej Organizacji Wojskowej. Absolwent Gimnazjum im. Rejtana w Warszawie. Studiował na politechnice w Warszawie i Lwowie. Podporucznik rezerwy, zatrudniony jako ekspert zagadnień wodnych w Ministerstwie Spraw Wojskowych i w Sztabie Generalnym WP. Wiosną 1939 r. skierowany przez Ministerstwo Spraw Wojskowych do Gdyni gdzie w konspiracji przygotowywał obronę Poczty Polskiej. Przeprowadził szkolenie wojskowe jej pracowników. Pod koniec sierpnia 1939 mianowany dowódcą planowanej obrony gmachu poczty. W związku z konspiracyjnym charakterem jego działań i śmiercią większości świadków został zidentyfikowany dopiero w 1947. Jego nazwiskiem nazwano ulice na Osiedlu Świętokrzyskim w Gdańsku oraz na pobliskim osiedlu Gocław w Warszawie.

20.02.2014

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz